Zapraszamy do współpracy osoby dysponujące lokalem o powierzchni handlowej.

1. Jaki jest adres lokalu?

Miejscowość
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Adres email

2. Jaka jest forma własności lokalu?

3. Jaki jest stan lokalu?

4. Czy są inne sklepy w sąsiedztwie lokalu?

5. Czy jest parking w sąsiedztwie lokalu?

6. Ile miejsc parkingowych posiada parking?

7. Proszę zaznaczyć miejsca gdzie można umieszczać reklamy?

8. Jaka jest powierzchnia części handlowej lokalu?

m2

9. Jaka jest powierzchnia zaplecza lokalu?

m2

10. Jeśli w lokalu występują wady, których ankieta nie obejmuje, proszę o ich podanie.

11. Jeśli w lokalu występują zalety, których ankieta nie obejmuje, proszę o ich podanie.

12. Proszę wypełnić dane firmy?

Nazwa
Miejscowość
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Adres email
NIP
REGON

13. Czy współpracował(-a) Pan(-i) wcześniej z naszą firmą?

14. Od kiedy może Pan(-i) zacząć współpracę z naszą firmą?

15. Czy ma Pan(-i) doświadczenie w branży tekstylnej?

16. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w niniejszej ankiecie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

Nie chcę wypełniać ankiety.